Ε.Π.Ο.Π.

Οι Αλυκές

Οι Αλυκές των Λεχαινών, που τροφοδοτούσαν με αλάτι επί αιώνες ολόκληρη την Πελοπόννησο, έκλεισαν οριστικά αρχές της δεκαετίας του 1990 ,με απόφαση της τότε Κυβέρνησης,ως οικονομικά ασύμφορες.
Έκτοτε άρχισαν διάφορες συζητήσεις για την ¨αξιοποιησή¨τους. Μεταξύ άλλων προτάθηκε να γίνουν οικόπεδα για τουριστική εκμετάλλευση, ιχθυοτροφείο και παραθεριστικός οικισμός!
Η ΕΠΟΠ παρενέβη στο θέμα και την τελευταία στιγμή ματαιώθηκαν αυτά τα εξόχως ¨αναπτυξιακά¨σχέδια.
Ακολούθησε ευρύς διάλογος μέσα στην τοπική κοινωνία και τελικά με πρωτοβουλία του Δήμου Λεχαινών και της Ν.Α. Ηλείας αποφασίστηκε να μετατραπούν οι Αλυκές σε περιβαλλοντικό Πάρκο, αφού ήδη έχουν ενταχθεί στην Α ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφυλιάς.
Ανατέθηκε και συντάχθηκε σχετική μελέτη από τη Ν.Α. Ηλείας, η οποία όμως δυστυχώς δεν εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και από τότε το θέμα εκκρεμεί!
Η ΕΠΟΠ εκφράζει και πάλι την ανησυχία της και ζητεί να αρθούν το συντομότερο οι όποιες ¨επιφυλάξεις¨του ΥΠΕΧΩΔΕ με τις απαραίτητες διορθώσεις της μελέτης, ώστε να μη χαθεί το τόσο σημαντικό για το περιβάλλον και την κοινωνία μας έργο.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Δημοπράτηση, Απρίλης 1832
Αποθήκες για συγκέντρωση του αλατιού 1833

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
-ΛΑΪΝΑΣ ΤΑΚΗΣ,Πρώην Αλυκές Λεχαινών. Εφ.Ελεύθερο Βήμα 22.7.03
-ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Υγρότοποι στο περιθώριο του πολιτισμού μας. Εφ.Δροσελή τχ.2/1995
-ΣΚΑΒΔΗ ΕΛΕΝΗ, Αλυκές Λεχαινών, το απρόσκλητο ενδιαφέρον και παρεμβάσεις που ανοίγουν δρόμους. Εφ. Ελεύθερο Βήμα, 9.9.02.
-Η ΜΕΛΕΤΗ για τις Αλυκές, εφ.Ελεύθερο Βήμα, 16.12.02

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΛΙΕΣ
-Ημερολόγιο Σωματείου Λεχαινιτών της Αθήνας, 2000 (Καλλιέργεια και φόρτωμα)
-Εφημερίδα ΠΡΩΤΗ 2.3.03
-Εργάτες, εφ.Ελέυθερο Βήμα, 26.1.03, σελ.2

Advertisements