Ε.Π.Ο.Π.

Κοτύχι-Στροφυλιά

Θέσεις επί του Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΟΠ
Δ/ση: Λεχαινά
26/4/2004
τηλ.:2623022250
Fax: 2623029097

Προς
ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υφυπουργού
-Γραφείο Γεν.Διευθυντή
Περιβάλλοντος
-Δ/νση Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού

Κοινοποίηση
1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας
-Γραφείο Νομάρχη
-Γραφείο Προέδρου Νομαρχιακού Συμβουλίου
2.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
-Γραφείο Νομάρχη
-Γραφείο Προέδρου Νομαρχιακού Συμβουλίου
3.Δήμο Λεχαινών
-Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα: Θέσεις επί του Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1.Χαιρετίζουμε την κήρυξη της περιοχής Κοτυχίου- Στροφυλιάς σε Εθνικό Πάρκο ως ένα απαραίτητο πλαίσιο προστασίας και ανάδειξης μιας από τις σημαντικότερες περιοχές της σύμβασης Ραμσάρ στη χώρα μας.
2.Με την κήρυξη της περιοχής ως Εθνικού Πάρκου εισάγεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, αυτό της ήπιας, βιώσιμης και αειφόρας ανάπτυξης που είναι φυσικό να διαφοροποιείται από το ισχύον στις υπόλοιπες περιοχές και να δημιουργεί με τις περιοριστικές ρυθμίσεις που θέτει αντιδράσεις και συζητήσεις στην τοπική κοινωνία.
3.Οι παραπάνω ρυθμίσεις συνάδουν βεβαίως προς τον σκοπό και το χαρακτήρα κάθε προστατευόμενης περιοχής που ανακηρύσσεται σε Εθνικό Πάρκο και νομικά στηρίζεται στη σύμβαση Ραμσάρ, τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο της χώρας μας.
5.Ένα Εθνικό Πάρκο αποτελεί ,όπως προείπαμε, ένα νέο μοντέλο όχι μόνο προστασίας, αλλά και ανάπτυξης, άρα είναι άρρηκτα συνδεμένο με την τοπική κοινωνία και οικονομία και αποτελεί τη σύγχρονη και μοναδική πρόταση αξιοποίησης αυτού του μοναδικού οικοσυστήματος επ΄ωφελεία των κατοίκων της περιοχής.
6.Μετά την ΚΥΑ του 93 που έθετε για πρώτη φορά ένα πλαίσιο άσκησης των οικονομικών και άλλων δράσεων στην περιοχή, μεσολάβησε ικανός χρόνος στον οποίο αφιερώθηκαν πολλές ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πληροφόρηση της κοινής γνώμης, την υποβολή προτάσεων, ενώ είχαμε σχετικές δράσεις που προέκυπταν από συλλογικά σχήματα, όπως πχ. η Κοινή Επιτροπή που έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης που λειτουργεί σήμερα.
7. Δυστυχώς ένα μέρος της κοινής γνώμης, κυρίως δε αυτών που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους με την περιοχή και μέρος των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, είδε μονοδιάστατα την επιχειρούμενη ρύθμιση, δηλ. μόνο ως ένα πλαίσιο απαγορεύσεων και περιορισμών ή επιχειρεί να κατοχυρώσει ή και να κατακτήσει θέσεις που εκ προοιμίου αντιβαίνουν στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις του Εθνικού Πάρκου.
8.Οι επιφυλάξεις ή και αντιρρήσεις της κοινής γνώμης και των εκπροσώπων της είναι δικαιολογημένες στον βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνοδεύονται από ένα πλέγμα αντισταθμιστικών κινήτρων που θα τις εξισορροπούσαν. Προκύπτει κατόπιν αυτού θέμα εξαγγελίας από την Πολιτεία ενός τέτοιου προγράμματος οικονομικών και άλλων κινήτρων, και ένταξης της περιοχής σε ενισχυτικά προγράμματα όπως Leader, απονιτροποίησης κλπ.
9.Αυτά τα αιτήματα οφείλει να διεκδικήσει η τοπική κοινωνία με πρωτοπόρο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε το Εθνικό Πάρκο να ειδωθεί σα μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης του τόπου μας, που παράλληλα θα διαφυλάσσει και θα αναδεικνύει ένα οικοσύστημα παγκόσμιας εμβέλειας.
10. Η ΕΠΟΠ μαζί με τις άλλες οικολογικές οργανώσεις της Χώρας προς αυτές τις κατευθύνσεις εργάζεται και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στην προσπάθειά της για να αναβαθμισθεί ποιοτικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά η περιοχή μας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1.Είμαστε αντίθετοι στη μετατροπή μέρους της ζώνης Α σε ζώνη ΑΒ και ειδικότερα στην παράγραφο 13 (σελίδα 17) όπου γίνεται λόγος για τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα γκολφ, μη προβλεπόμενες από την ειδική διαχειριστική μελέτη.
Διαφωνούμε απολύτως με τη δημιουργία γηπέδων γκολφ στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι εν μέρει δάσος και εν μέρει κηρυγμένη αναδασωτέα και γιατί τα γκολφ είναι μια υδροβόρα εγκατάσταση που θα οδηγήσουν στην υποβάθμιση του οικοσυστήματος και στην καταστροφή του δάσους. Επίσης γιατί η μετατροπή αυτή θα ανοίξει νέο μέτωπο αιτημάτων για εξαιρέσεις και ειδικές ρυθμίσεις που θα υπονομεύσουν ολόκληρη την ΚΥΑ.
2.Τα γήπεδα που προορίζονται για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων να απέχουν τουλάχιστον 1000 μ. από τα όρια της Α ζώνης. Η ΚΥΑ του 93 πρόβλεπε απόσταση 500μ, ενώ το σχέδιο της νέας ΚΥΑ δεν προβλέπει.
3.Στην Α και Β ζώνη να επιτρέπονται μόνο βιολογικές καλλιέργειες οι οποίες να επιδοτούνται.
4.Η λατομική ζώνη να καταργηθεί το 2005 όπως προβλέπει η ΚΥΑ του 93.
5. Στη Β΄Ζώνη να επιτρέπονται μόνο βιοτεχνίες και μονάδες συσκευασίας κλπ αγροτικών προϊόντων, που δεν έχουν υγρά απόβλητα. Το ίδιο να ισχύει εντός των υπαρχόντων ή μελλοντικών οικισμών.
6.Να μη επιτρέπονται ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός της Α΄ζώνης και μόνον η συντήρηση των υπαρχόντων ύστερα από απόφαση του Φ.Δ.
Επιφυλασσόμαστε να διατυπώσουμε και προφορικά τις απόψεις μας ενώπιον των Νομαρχιακών Συμβουλίων.

Με τιμή
Για την Δ.Ε. της ΕΠΟΠ
Νίκος Αντίοχος
Διονύσης Κράγκαρης
Χλόη Ψυχογιού

 

 

Πέμπτη μεσημέρι, στο δάσος της Στροφυλιάς
Του Διονύση Κράγκαρη* 

Πέμπτη μεσημέρι. Ο φίλος από τη Νέα Μανολάδα μας περιμένει με το μηχανάκι του λίγο πριν τη γέφυρα. Επιβιβάζεται στο γιωταχί μας και ξεκινάμε. Στις γραμμές του τραίνου στρίβουμε αριστερά, ο δρόμος οδηγεί στο δάσος.
Πρώτη στάση ο παλιός σκουπιδότοπος που δεν είναι παλιός αφού εξακολουθεί να δέχεται τα σκουπίδια των περιοίκων. Μέσα στη Λάμια, στον υγρότοπο! Ο δρόμος άλλωστε είναι μια μπαζωμένη επιφάνεια που διασχίζει το έλος.
Στο βάθος βόσκουν γελάδια υπό το βλέμμα κάποιου μελαψού αλλοδαπού βοσκού. Προ ημερών ήταν εκεί ο δήμαρχος κι έβγαζε φωτογραφίες για την ανάπλαση του σκουπιδότοπου. Βγάζουμε κι εμείς. Μπορεί να τους τις στείλουμε, για ενθύμιο.
Ξαναξεκινάμε. Φθάνουμε στο δάσος και συνεχίζουμε με τα πόδια. Λίγο προηγουμένως έχουμε περάσει από την περιοχή που προοριζόταν για γήπεδο γκολφ. Τα πυκνά χορτάρια δεν φθάνουν να κρύψουν τα μαύρα πλαστικά από την , μέχρι πρότινος, καλλιέργεια φράουλας. Μαύρα πλαστικά, μαύρες προθέσεις.

Ο φίλος από τη Μανολάδα μας οδηγεί στα ενδότερα του δάσους. Κι από τις δυό πλευρές του περάσματος συναντάμε σκουπίδια, σωρούς από πλαστικά δοχεία, άχρηστα αγροτικά σύνεργα.
Κι όμως! Η ομορφιά του δάσους αντιστέκεται! Τα τιτιβίσματα των πουλιών, τα κρινάκια και τα ζουμπούλια, οι σαύρες και τα βατράχια που πετάγονται σε κάθε βήμα μας, μας βεβαιώνουν ότι το δάσος είναι ακόμη ζωντανό.
Τα κλαδιά των θάμνων μας χαϊδεύουν στο πέρασμά μας. Έχουν περάσει κι άλλοι πολλοί από κει. Παλιότερα και πρόσφατα. Το μαρτυρούν οι κομμένοι κορμοί αιωνόβιων κουκουναριών. Μερικοί δείχνουν ακόμη νωποί, σ΄ένα ξέφωτο τα σωριασμένα κλαριά δεν μπορούν να καλύψουν ένα πρόσφατο έγκλημα. Οι ροδισιές του τρακτέρ, που έφυγε προς το μέρος της Λάμιας τραβώντας κορμούς δέντρων, είναι ακόμη φρέσκες στο νοτισμένο έδαφος. Τα πριονίδια από τα δραστήρια πριόνια το μαρτυρούν κι αυτά.
Πόσα έκοψαν; Πόσα θα κόψουν ακόμη; Γιατί δεν επεμβαίνει το Δασαρχείο; Πού είναι ο Διαχειριστικός Φορέας; Πού είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Επιστρέφουμε σκεφτικοί στο αυτοκίνητό μας. Σε κάποια κοντινή απόσταση θα συναντήσουμε φορτηγά και φορτωτές να διαπράττουν αμμοληψία ανοίγοντας τεράστιους λάκκους…

Πέμπτη μεσημέρι. Λίγο πριν τη γέφυρα. Αφήνουμε εκεί το φίλο μας από τη Νέα Μανολάδα. Καθώς χαιρετιόμαστε είναι σαν να μας λεει κάτι που το νιώθουμε καλά: «Θα είμαι πάντα εδώ». Το ξέρουμε φίλε, χρόνια τώρα.

*Ο Δ.Κ. είναι μέλος της «Ένωσης Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον»

Advertisements